Chuyên viên kiểm soát chất lượng

Chúng tôi đang cần tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) để thúc đẩy việc thiết kế, thực hiện và quản lý các hoạt động kiểm soát chất lượng. Ứng viên cần có một nền tảng kiến thức miễn dịch học, xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm sinh học, xét nghiệm dựa trên tế bào hoặc sinh hóa; và thành thạo trong tất cả các hoạt động của GMP / GLP.

 

Chuyên viên kiểm soát chất lượng hoặc sinh hóa miễn dịch kiểm soát chất lượng hoặc Giám sát sinh hóa sẽ có các trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động của Phòng thí nghiệm chuẩn GMP trong phòng thí nghiệm Miễn dịch và Hóa sinh.

- Xem xét và phê duyệt tất cả các giao thức liên quan đến miễn dịch và sinh học.

- Dẫn đầu nỗ lực Kiểm soát chất lượng (QC).

- Đại diện kiểm soát chất lượng (QC) trong tất cả các cuộc họp

 

Ứng viên lý tưởng cần có kỹ năng sau:

- Hơn 3 năm kinh nghiệm trong môi trường theo quy định của GMP.

- Kinh nghiệm hỗ trợ đội QC dược phẩm / công nghệ sinh học.

- Kỹ năng lãnh đạo nhóm tốt.

- Miễn dịch học / Miễn dịch / Sinh học / Kinh nghiệm hóa sinh.

Apply Online